Mara Gulens
January 17

Visuresošie
Diena

Masu kultÅ«rai ir raksturÄ«gi “čipsi”, ko manas meitas saņem, pieņem, mÄ«l un labprāt norij. Es runāju par filmām un datorspÄ“lÄ“m, par grāmatām, kas tiek kāri izmeklÄ“tas pasÅ«tÄ«šanas anketās, kas pienāk no skolas, par tÄ“liem, kas parādās uz krekliņiem, mugursomām, pidžamām un kalendāros, kuri zib televÄ«zijā un ierodas kā Ä«paši gaidÄ«ti viesi dažādos pasākumos — teletÅ«biji, tvÄ«niji… No sākuma tādi miglaini tÄ“li, drÄ«z jau visuresoši, gandrÄ«z kā Ä£imenes locekļi… Un bÄ“rni viņus mÄ«l — bez nosacÄ«jumiem.

Nesen Toronto bÄ“rnu teātrÄ« bija pārsteidzošs piedzÄ«vojums. Ieiet bÄ“rnu pasaulÄ“, uzvedumā, kas veidots tieši viņiem — tas bija kā atgriešanās citā laikā un vienlaikus apziņa, ka tas jādara, it Ä«paši tagad, kad ir tik bezgala grÅ«ti izmukt no tā, kas ironiskā kārtā domāts bÄ“rniem un ir it visur. Mums laimÄ“jās, jo luga bija par to, cik brÄ«numaina ir pasaule bÄ“rna skatÄ«jumā. Islandiešu autora Andri Snera Magnasona stāsts Zilā planÄ“ta ir par vietu, kurā dzÄ«vo tikai bÄ“rni, kuriem netrÅ«kst nenieka, kuri priecājas par visu, jo, lÅ«k, — viņi ir bÄ“rni.

Taču tad ierodas dÄ«vains putekļu sÅ«cÄ“ju pārdevÄ“js, pieaudzis vÄ«rietis, kurš liek bÄ“rniem aizsapņoties par citiem brÄ«numiem, gribÄ“t to, kā viņiem nav. Un beigu beigās ar bezatbildÄ«gu bÄ“rnišÄ·Ä«bu tiek sabojāta planÄ“ta, ieskaitot saules pienaglošanu pie debess, lai bÅ«tu mūžīga gaisma.

Marika visu izrādes laiku sÄ“dÄ“ja uz krÄ“sla maliņas. Es arÄ«, jo tas viss bija tik brÄ«numaini: apgaismotas visas četras teātra sienas, nekādu baiļu teikt un darÄ«t uz skatuves to, kas inspirÄ“tu bÄ“rnus domāt un aizsapņoties. Jautājumi, ko pÄ“c izrādes bÄ“rni uzdeva autoram, mākslinieciskajam direktoram un aktieriem, tik skaidri parādÄ«ja, kā viss bija izdevies. “Vai ugunskurs skatuves priekšÄ bija Ä«sts?” vaicāja viens puisÄ«tis pirmajā rindā. “Kā jÅ«s dabÅ«jāt to raÄ·eti zālÄ“? Vai cauri griestiem?” prasa kāda meitene. Un režisors atgādina, ka vispirms raÄ·ete taču pavÄ«dÄ“ja kā maza gaismiņa tālumā, tad grozÄ«jās tuvāk, un tad pÄ“kšÅ†i viss satumsa. Ne jā, ne nÄ“. Visi klātesošie saprata spÄ“les noteikumus.

Pieaugušie saprata, ka bÄ“rni lidoja Ä«pašÄs ierÄ«cÄ“s, kas domātas baletdejotājiem, lai tie varÄ“tu celties gaisā. Par to skatÄ«tāji nejautāja nemaz, jo bija skaidrs — bÄ“rni lidoja! Man arÄ« tagad gribas lidot, jo izrādās, ka tas ir iespÄ“jams.

Lugas autors nevarÄ“ja noturÄ“ties, nepavaicājis, ko skatÄ«tāji domā par roņiem. Grāmata Zilā planÄ“ta ir izdota trÄ«spadsmit valstÄ«s, bet Kanādā vÄ“l ne, un viens no iemesliem esot tas, ka bÄ“rni šajā stāstā Ä“d roņa gaļu. Nokaut roņus, skaidri zināms, Ziemeļamerikā nav pieņemami. IslandÄ“ ronis ir nacionālais Ä“diens.

Grāmatas redaktoriem laikam ronis bÅ«s jāpārvÄ“rš par zivi, lai gan teātris ar roņa Ä“šanu tika galā (ne jau bez kritikas).

Iedomājos, ka islandiešu bÄ“rni arÄ« dzÄ«vo masu kultÅ«ras piesātinātā pasaulÄ“. Uz katra stÅ«ra ir iespÄ“jams atrast uz mata to pašu, ko uz cita stÅ«ra pilnÄ«gi citā pasaules malā… Bet cik jauki, ka teātrÄ«, izdomātā pasaulÄ“, un bÄ“rnos var vÄ“l atrast kaut ko pilnÄ«gi citādu. Izdomu. Zilu planÄ“tu.

Parksville, B.C.: Home to Canada's Best Beach
aol.ca

Before slipping into bed on our second night at Parksv...


Social Media is the Message: Web 2.0 has changed the way the public talks about health
UToronto Medicine

Prof. Jennifer Keelan has had it with print. She’s also had it with TV and the phone. That’s beca...


Magic in the Kitchen: Induction Cooktops
Marketnews

There's magic in the kitchen, and it's all centred around induction cooking, that remarkable new technology that m...


Single or Bilingual?: Second language learning
My Sweet Baby

In our bilingual, multicultural country, speaking two languages often seems the norm. But for many parents, passin...


5 Reasons to Skip Tofino & Head for Ucluelet on Vancouver Island
aol.ca

The buzz is all about Tofino’s endless, sandy beaches. But after our four-hour drive through the lush mounta...


© Mara Gulens, 2007 - 2019